★ ★ ★ ★ ★ ★


Do not forget Khojaly

Meqsed Kimese ziyan Vurmaq Deyil Varligimizi Bildirmek!

1992-ci ili fevral ay?n?n 26-da Azerbaycan v?t?ndaslar? oz yeni tarixind? ?n faci?li, d?hs?tli gunl?rinden birini - Xocal? faci?sini qeyd edirl?r. 1992-ci il fevral?n 25-den 26-na kec?n gec? ermeni separatistl?ri rusiya ordusunun 366-c? motoat?c? alay?n?n h?rbi texnikas?n?n istiraki ile Qarabag?n Azerbaycanl?lar yasayan Xocal? yasay?s m?nt?q?sini z?bt etdiler. Xocal?n?n z?bti misli gorunm?mis q?ddarl?qla musayi?t olundu. 613 S?hidimizin 106 n?f?ri qad?n, 56 n?f?ri azyasl? usaq idi. 487 n?f?r yaraland?. 8 ail? butovlukd? m?hv edildi. 25 azyasl? usaq h?r iki valid?ynini itirdi. 130 usaq valid?ynl?rind?n birini itirdi. 59 n?f?r xususi q?ddarl?qla q?tl? yetirildi. 1000 n?f?rd?n cox s?h?r sakini ?lil olub. 1275 n?f?r ?sir v? girov goturuldu. ?sir dus?nl?rd?n 150 n?f?ri itkin dusub v? taleyi bu gun?d?k m?lum d?yil... Azerbaycan Milli M?clisi(Parlamenti)her il fevral ayinin 26-ni "Xocali soyq?r?m? gunu"elan etmisdir.H?r il fevral ayinin 26-da saat 17.00 da Azerbaycan xalqi Xocali soyqiriminin qurbanlar?n?n xatir?sini yad edir. Dogma yurdalarindan did?rgin dusmus ve Aerbaycanin 48 rayonuna s?p?l?mis Xocali sakinl?ri Dagl?q Qarabag munaqis?sinin ?dal?tli h?lli,Erm?nistanin Azerbaycana qarsi t?cavuzunun d?f edilm?si,Olk?nin ?razi butovluyunun b?rpa edilmesi umidi il? yasayirlar. Xocali soyq?r?m?n?n gunahkarlar?,t?skilatcilari v? icrac?lar? layiqli c?zalarina catmalidirlar.Cinay?t c?zas?z qala bilm?z.Xocal? faci?si b?ser ovlad?na qarsi tor?dilmis genosid ve etnik t?mizl?m? hadis?l?ri ic?risind? ?n d?hs?tlil?rd?n olmusdur.Hal-haz?rda,bu hadis?l?rd? h?r hans? s?kild? istirak? olmus sexsl?r h?l?lik oz vicdanlar? qars?s?nda cavabdehdirl?r,ancaq vaxt g?l?c?kdir ki,onlar tarixin m?hk?m?si qarsisinda cavab verm?li olacaqlar.


Contact : FACEBOOK
ARMENIAN TERRORISM